Kies Partij. Juist Nu.

Keuzes. We maken ze elke dag, talloze keren. Hoe je naar je werk reist, naar welke school je kind gaat, welke krant je leest of waar je straks op stemt.

Vrijheid betekent dat we iets te kiezen hebben. Miljoenen mensen op de wereld hebben geen enkele keuze. Omdat ze moesten vluchten voor oorlog en geweld.

Wereldwijd zijn ruim 65 miljoen op de vlucht. Het zijn mannen, vrouwen en kinderen die niets misdaan hebben, maar door keuzes van anderen huis en haard achter zich moesten laten. Het merendeel vindt opvang in eigen regio, zo'n 86%. De rest zoekt elders veiligheid.

Echter, in een wereld die in rap tempo verhardt - waar muren worden gebouwd, prikkeldraad wordt neergezet en grenzen hermetisch worden gesloten voor hen die oorlog proberen te ontvluchten - wordt de kans op het vinden van veiligheid met de dag kleiner. 

Nu medemenselijkheid steeds verder onder druk komt te staan is hulp aan vluchtelingen harder nodig dan ooit. Help ons helpen, met een bijdrage voor dekens, schoolboeken en schoon drinkwater.

Goede opvang van vluchtelingen zou een grondrecht moeten zijn, voor alle wereldburgers. Elk kind, elke moeder, elke vader, elke man, elke vrouw heeft recht op leven en op een bestaan. 

Opvang in de regio moet fatsoenlijk zijn, en daarvoor is geld nodig. Evenals politieke wil. Daarnaast zullen wij onze verantwoordelijkheid moeten nemen in de opvang van vluchtelingen in Nederland, en gemaakte afspraken moeten nakomen. De vraag of en hoeveel vluchtelingen we per jaar 'aankunnen' is een tikje beschamend. Het gaat niet om de vraag hoeveel we aankunnen, veel namelijk. Het gaat om de vraag wat wij wìllen.

Europese leiders pleiten herhaaldelijk voor de Europese waarden, zoals eerbied voor de menselijke waardigheid, vrijheid, democratie, gelijkheid, de rechtsstaat en de mensenrechten. Maar we verwachten dat ook terug te zien in daden.

Wij kiezen partij voor vluchtelingen. Juist nu.


In deze tijd van verharding, polarisatie en opkomende vreemdelingenhaat roepen wij iedereen op om medemenselijkheid mee te laten wegen als we op 15 maart kiezen voor een nieuwe Tweede Kamer. Laten we partij kiezen voor medemenselijkheid: voor de aller, aller kwetsbaarsten.

Directe hulp bij acute nood

Als noodhulporganisatie zet Stichting Vluchteling zich wereldwijd in voor hulp aan vluchtelingen. Bij acute nood zorgen we voor directe hulp, zoals onderdak, voedsel, schoon drinkwater, onderwijs en medische zorg. Help ons helpen en maak elke maand het verschil in het leven van vluchtelingen wereldwijd!

Wij hebben geconstateerd dat u een verouderde browser gebruik. Onze website is gebouwd voor moderne webbrowsers, wij raden u aan om te upgraden naar een nieuwe versie of een andere browser te gebruiken.